WARSZAWA, 14-15 PAŹDZIERNIKA 2023 r.

RELACJE ZE ŚMIECHEM

O RELACJACH, CZYLI JAK BUDOWAĆ POROZUMIENIE?

To co w życiu osiągamy, jakie tworzymy relacje – w domu, czy w pracy, jest efektem sposobu w jaki porozumiewamy się z innymi ludźmi. I choć zdolność komunikacji posiada każdy z nas, to właśnie umiejętność bycia w kontakcie, ze sobą i innymi oraz porozumiewania się, są źródłem prawdziwego spełnienia i więzi jaką tworzymy z innymi.

Jak więc budować porozumienie zamiast iść na kompromis? Jak dbać o jakość kontaktu tak, żebyśmy mieli ochotę ze sobą rozmawiać i szukać rozwiązań, czy wreszcie pogłębiać więzi i tworzyć pełne zrozumienia relacje?

„Porozumienie między ludźmi jest rezultatem dążenia obu stron do wypracowania wspólnego stanowiska, na które się zgodzą. A zatem porozumienie następuje po zrozumieniu drugiej strony.”

Dwudniowe warsztaty prowadzone przez Andrzeja Śmiecha, to lekcja komunikacji na głębszym poziomie, szczególnie cenna w relacjach partnerskich rodzinnych i przyjacielskich.

Zajęcia prowadzone są metodą coachingu grupowego, w oparciu o doświadczenia własne uczestników. Narzędzia zaproponowane podczas licznych ćwiczeń, pozwolą w przystępny sposób wypracować nowe metody działania i budowania porozumienia.

Uczestnicy będą mieli okazję pracować zarówno indywidualnie jak i w grupie. Warsztat nie jest formą terapii, nauką perswazji, czy manipulacji w celu osiągania własnych korzyści. Jest natomiast doświadczeniem trwale zmieniającym relacje, które tworzymy.

WARSZTAT POMOŻE CI W:
  • Określeniu indywidualnych schematów wchodzenia w relacje, oraz sposobów w jakich komunikuję się z innymi,

  • Zidentyfikowaniu często popełnianych błędów,

  • Uświadomieniu sobie, jak właściwie rozpoznawać emocje i rzeczywiste potrzeby własne oraz rozmówcy,

  • Nauczeniu się emocjonalnej samokontroli,

  • Poznaniu narzędzi, które pomogą w szukaniu rozwiązań i pogłębianiu relacji

ZAJĘCIA DEDYKOWANE SĄ OSOBOM, KTÓRE CHCIAŁYBY:
  • Zrozumieć dlaczego działają w taki, a nie inny sposób,

  • Nabrać dystansu do własnych słabości i błędów,

  • Wypracować nowy, efektywny sposób porozumiewania się,

  • Pogłębić swoje relacje i więzi,

  • Wzmocnić samoocenę i akceptację siebie

ZAREJESTRUJ SIĘ

Bilet EARLY BIRD

684
ZOBACZ WIĘCEJ